Får vi som företag fota deltagarna?

Vad gäller Dataskyddsförordningen och området “fototillstånd” gäller att det är en personuppgift.

Regel: Om personen på fotot kan identifieras behövs det ett samtycke. Om ni som företag vill fotografera deltagarna måste ni själva söka samtycke för detta. Vi kan tyvärr ej bistå med detta eftersom det inte är vi som tar själva fotot.

Vårt råd är följande:

  1. Ta kontakt med er bolagsjurist och forma ett lämpligt samtycke. Vi rekommenderar att vårdnadshavare skriver under samtycket.
  2. När ni får deltagarlistan av oss mailar du samtycket till deltagarna. De tar sedan med sig samtycket till er på IGEday.
  3. På IGEday samlar ni in alla samtycken. Därefter markerar ni med en röd eller grön klisterlapp synligt på deltagarna vilka som får fotas eller inte.

Vi ser gärna att samtycket delas med oss i efterhand så att vi kan dela de bilder ni tar i våra kanaler.