Företagsinformation: IGEday och Coronaviruset

Vad händer härnäst?

Fredagen den 13 mars klockan 23.59 stängde vi anmälan, och under måndagen den 16 mars skickade vi ut deltagarlistor till samtliga företag.

När ni som företag mottog er deltagarlista lämnade vi samtidigt över ansvaret till er att kontakta era deltagare.

Vi bad er kontakta deltagaren och den person som är angiven som närmast anhörig via mail, och helst även med ett sms.

I meddelandet, eller mailet, bad vi er att det skulle framgå om ni kommer anordna IGEday eller ej. Har ni valt att anordna IGEday vid ett senare tillfälle bad vi er meddela det med.

Kan vi genomföra IGEday den 3 april online?

Självklart!

Vi kommer tillsammans med ImagiLabs anordna IGEday online och ni är välkomna att joina oss. Ni kan läsa mer om det här.

Kan vi genomföra IGEday längre fram i år?

Ja. Vi ställer oss positiva till att ni kontaktar deltagarna för att genomföra dagen senare i år. Ni får gärna använda vårt varumärke för ett senarelagt IGEday.

Vilka företag har redan ställt in?

Se alla företag som ställt in / skjutit det på framtiden här.

Vad gäller avseende vårt avtal?

När ditt företag anmälde sig till IGEday 2020 godkände ni följande villkor:

Stiftelsen Womengineers åtaganden
1. Att bistå företaget med en kontaktperson för eventuella frågor
2. Att bistå företaget med hjälp att anordna IGEday i Sverige (1)

(1) Womengineer’s arbete med att bistå företaget att anordna IGEday innefattar bl.a. all hantering av anmälningar via hemsidan igeday.com, förmedlande av kontaktuppgifter avseende de som har anmält deltagande, ombesörjande av inbjudningar m.m. Womengineer kan dock inte garantera antalet besökare.

Företagets åtaganden
1. Att anordna IGEday i Sverige i egna lokaler
2. Att erlägga betalning enligt gällande partnerskap
3. Att bistå Womengineer med en kontaktperson för eventuella frågor

Efter det att Womengineer har skickat deltagarlistor till respektive företag har Womengineer fullföljt sin del av avtalet.

Womengineer kommer därmed ej betala tillbaka anmälningsavgiften.

Vem kan jag kontakta för frågor?

Vid frågor använd detta formulär.

Vad säger ni till deltagarna?

Läs här för mer information.