Deltagarinformation: IGEday och Coronaviruset

Vad gäller just nu?

Då coronaviruset plötsligt påverkade majoriteten* av företagens möjlighet att ta emot deltagare fysiskt, bestämde vi oss för att anordna något digitalt istället.

Tillsammans med ImagiLabs har vi därför bjudit in samtliga deltagare till IGEday Online, via YouTube och Discord.

Läs mer om IGEday Online här.

* SWECO i Jönköping och Umeå kommer fortfarande anordna IGEday hos dem den 3 april.

Hur kan jag se vilka företag som ställt in?

De företag som är inställda har en symbol på sin företagssida där det står “inställt”. Du ser vilka företag som ställt in här. Vi uppdaterar den informationen dagligen.

Vem kan jag kontakta för frågor?

Känner du dig osäker kan du kontakta oss här!